BAĞIMSIZ DENETİM

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla,genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak; defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasıdır.

Bağımsız denetim hizmetimiz, yasal mevzuat çerçevesinde bağımsız denetime tabi şirketlerin denetimini kapsamaktadır. 

İÇ DENETİM

İÇ DENETİM YAPILMASI – İÇ DENETİM SİSTEMİNİN KURULMASI

Şirket taleplerine göre herhangi bir bölümün şirket prosedürleri göz önüne bulundurularak gizlilik çerçevesi içerisinde kontrolünün yapılması ve yasalara uygunluğunun kontrol edilmesi şirket iç denetiminin sağlanması faaliyetidir.

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim (kurumsal yönetim) süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

Türk Ticaret Kanunu’nun Yönetim Kurulları’na getirdiği görev ve sorumluluklar, risklerin erken teşhisinin önemi, bağımsız denetim zorunlulukları şirketlerin iç denetim sistemlerini kurmalarını ve etkin bir şekilde kullanmalarını gerekeli kılmaktadır.

Uzman ve tecrübeli ekibimizle verimli ve etkin iç denetim sistem kurulumlarını gerçekleştirmekteyiz.