MANAS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

   


   Şirketimiz KAYİK Hariç Bağımsız Denetim yapmaya yetkilidir. Şirketimiz 2017 yılı hesap döneminde fiilen herhangi bir KAYİK denetimi yapmamasından dolayı şeffaflık raporu hazırlanmamıştır.